Indicatorii cu privire la executia bugetelor locale pentru trimestrul IV 2013

Indicatorii cu privire la executia bugetelor locale pentru trimestrul IV 2013, prevazuti in Anexa nr. 2 la O.M.A.I-O.M.F.P nr. 244/2651/2010 “pentru aprobarea metodologiilor de aplicare a prevederilor art. 14 alin. (7, ale art. 57 alin. (2^1) si ale art. 76^1 alin. (1 lit. e) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale”.