Indicatorii execuției bugetului local – trimestrul IV 2018

În baza prevederilor art. 57 alin. 2A1 din Legea nr. 273 / 2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare, va transmitem alaturat indicatorii cu privire la executia bugetelor locale pentru trimestrul I anul 2018, prevazuti in Anexa nr. 2 la O.M.A.I.- O.M.F.P. nr. 244/ 2651/ 2010 ” pentru aprobarea metodologiilor de aplicare a prevederilor art. 14 alin. (7), ale art. 57 alin. (2″1) si ale art. 76 A 1 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 273/ 2006 privind finantele publice locale”.

Conform prevederilor art. 76A1 alin. (1), lit. b) din Legea nr. 273/ 2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare, Ordonatorii principali de credite ai institutiilor publice locale au obligatia publicarii pe paginile de internet ale unitatilor / subdiviziunilor administrativ-teritoriale a acestor indicatori in maxim 5 zile lucratoare de la primire

https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2019/05/INDICATORI-SINTEZA-VENITURI-CHELTUIELI-TRIM-IV-2018.pdf

INDICATORI-SINTEZA-VENITURI-CHELTUIELI-TRIM-IV-2018