All posts by Urbanism

ELABORARE PUZ – MICĂ PRODUCȚIE NEPOLUANTĂ, DEPOZITARE, ACTIVITĂȚI ECONOMICE – CU PRELUARE AVIZE OBȚINUTE ÎN BAZA CERTIFICATULUI DE URBANISM NR. 279/14.04.2022

https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2023/06/03_Extras_Informare_412838_08.06.2023-1.pdf https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2023/06/03_Extras_Informare_412839_08.06.2023-1.pdf https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2023/06/03_Extras_Informare_412854_08.06.2023-...
Read More

ELABORARE PUZ – CONSTRUIRE CENTRU DE COLECTARE DEȘEURI PRIN APORT VOLUNTAR ÎN COMUNA DUMBRĂVIȚA, JUDETUL TIMIȘ, FINANTAT PRIN PNRR – Etapa 1

https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2023/04/2023_04_07-Memoriu-PUZ.pdf https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2023/04/2023_04_07-RLU.pdf https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2023/04/Plan-de-incadrare-in-zona.pdf https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/...
Read More

ELABORARE PUZ – DEZVOLTARE ZONĂ LOCUINȚE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE CU PRELUAREA AVIZELOR DIN C.U. NR. 187/10.02.2020 – OBȚINERE AVIZ DE OPORTUNITATE ȘI AVIZE CONFORM AVIZ DE OPORTUNITATE – ETAPA 2

https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2023/03/cf-410680_21.02.2023.pdf https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2023/03/Plan-AVIZAT-OCPI-Ramara.pdf https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2023/03/01.-INCADRARE-IN-TERITORIU-1.pdf https://primaria-dumbravita.ro/wp-conten...
Read More

ELABORARE PUZ – DEZVOLTARE ZONĂ LOCUINȚE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE CU PRELUAREA AVIZELOR DIN C.U. NR. 227/17.02.2020 – OBȚINERE AVIZ DE OPORTUNITATE ȘI AVIZE CONFORM AVIZ DE OPORTUNITATE – ETAPA 2

https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2023/03/CF-413611_22.02.2023.pdf https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2023/03/CF-413612_22.02.2023.pdf https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2023/03/Plan-AVIZAT-OCPI-MullerFiter.pdf https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/u...
Read More

ELABORARE PUZ- MODIFICARE PUZ APROBAT PRIN HCL NR. 56/25.07.2006, MODIFICAT PRIN HCL NR. 41/28.05.2008, CU COMPLETARE FUNCȚIUNE DE PRODUCȚIE NEPOLUANTĂ, DEPOZITARE, BIROU ȘI SERVICII COMPLEMENTARE – OBȚINERE AVIZ DE OPORTUNITATE ȘI AVIZE CONFORM AVIZ DE OPORTUNITATE; ELABORARE DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ PENTRU AUTORIZAREA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR DE CONSTRUIRE DE HALĂ DE PRODUCȚIE, DEPOZITARE, BIROURI, REȚELE DE UTILITĂȚI ÎN INCINTĂ ȘI BRANȘAMENTE, FORAJE, CIRCULAȚII ȘI ACCES, GARD ȘI ORGANIZARE DE ȘANTIER; ELABORARE DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ PENTRU ACORD ADMINISTRATOR DRUM ȘI OBȚINERE AVIZE ȘI ACORDURI, DUMBRĂVIȚA, PARCELA CF NR. 405051 – DUMBRĂVIȚA – Etapa 1

https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2023/02/Extras_Informare_35681.pdf https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2023/02/Extras_Plan_Cadastral_10749.pdf https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2023/02/pad-405051.pdf https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/20...
Read More

P.U.Z. – “RESTAURANT MCDONALD’S TIP DRIVE, AMPLASARE SEMNALISTICĂ LUMINOASĂ PUBLICITARĂ PE FAȚADĂ ȘI ÎN INCINTĂ, MOBILIER URBAN, LOC DE JOACĂ, TERASĂ, CIRCULAȚII AUTO ȘI PIETONALE, LOCURI DE PARCARE, SPAȚII VERZI ȘI ORGANIZARE DE ȘANTIER” – Etapa 3

https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2022/11/220816_1.2.INCADRARE-IN-DOCUMENTATII-A3-2000-1.pdf https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2022/11/220816_4.REGIM-JURIDIC-A2-1000.pdf https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2022/11/220816_5.PLAN-AMPLASAMENT-A3-500-1.pdf h...
Read More