Apel la dialog cu ONG-urile dumbrăvițene

Rolul organizațiilor nonguvernamentale (ONG-uri) în comunitate este extrem de important, prin educarea și mobilizarea cetățenilor, prin implicarea în procesul decizional și prin încurajarea programelor sociale de sprijin comunitar. O relație eficientă de colaborare între ONG-uri și administrație este esențială pentru îmbunătățirea calitativă și cantitativă a vieții comunității!

În Dumbrăvița există un număr semnificativ de organizații nonguvernamentale și Primăria Dumbrăvița dorește să pună bazele unei cooperări eficiente cu acestea, prin întâlniri periodice și parteneriate.

Temele vizate includ, dar nu se limitează la:

– Protecția mediului

– Sănătate

– Educație/cultură

– Tineret/sport

– Promovarea intereselor cetățenești

– Protecția categoriilor defavorizate

– Dezvoltarea economică locală

– Dezvoltarea sectorului neguvernamental

Lansăm un apel la dialog și îi invităm pe reprezentanții ONG-urilor din Dumbrăvița să trimită un e-mail pe contact@primaria-dumbravita.ro cu o scurtă prezentare, pentru organizarea unei prime întâlniri. În funcție de numărul de înscrieri se vor stabili data și locul de desfășurare care vor fi comunicate ulterior.