Anunț public: finalizare raport de mediu II

COMUNA DUMBRĂVIȚA, titular al planului PUG AL COMUNEI DUMBRĂVIȚA, jud. Timis, anunţă publicul interesat asupra disponibilizării proiectului de plan şi finalizării raportului de mediu. Consultarea proiectului şi a raportului de mediu se poate realiza la sediul
Primariei Comunei Dumbravita, str. Petofi Sandor nr. 31, jud. Timis, in zilele de luni-miercuri între orele 8-16, in ziua de joi intre orele 8-18, in ziua de vineri intre orele 8-14.

Comentariile şi propunerile se vor transmite în scris la sediul proiectantului SC PROCAD SRL, Timisoara, str. Suceava, nr. 13, si la sediul APM Timiş, B-dul Liviu Rebreanu nr. 18–18A, în termen de 45 zile calendaristice de la apariţia anunţului

https://drive.google.com/drive/folders/1PhY2__qyH-0Hhq-hnTBn1GRw7OONkSYK?usp=sharing

RM Com Dumbravita -PUG