www.huro-cbc.eu           www.hungary-romania-cbc.eu           www.hu-ro.eu

Proiecte lansate pe Programul Interreg Romania-Serbia


Proiecte lansate pe Programul Interreg Romania-Serbia 24.04.2018

În acest apel de proiecte lansate pe Programul Interreg 2014-2020 Romania -Republica Serbia, în data de 24 aprilie 2018, deparatamentul Dezvoltare din cadrul Primăriei Dumbrăvița a depus mai multe proiecte în parteneriat cu localități de peste graniță, pe diferite obiective. Așa cum sugerează și titlurile, s-au depus 2 proiecte pe cultură cu localitățile Horgos și Golubaț. Cu localitatea Zitiște s-au depus 3 proiecte: pregătirea în caz de urgență, iluminarea inteligentă și acțiuni comune de prevenire a inundațiilor.
Cu localitatea Golubac se vor realiza efectiv, lucrări de canalizare într-o anumită zonă de la fiecare partener, iar cu localitatea Kucevo se va construi o clădirea modernă dotatată cu pompe de caldură și energii alternative.
Sperăm ca aceste proiecte sa fie jurizate în favoarea obținerii finanțării și implementate cu partenerii noștri din Serbia.
Aceste proiecte sunt:

RORS-378 Traditions – Cross-border Touristic and Cultural Cooperation (Cooperarea turistică și culturală transfrontalieră). Acronim: Tradition

RORS-451 Implementation of a joint waste water management strategy in the Danube hydrological basin (Implementarea unei strategii comune de gestionare a apelor reziduale în bazinul hidrologic al Dunării). Acronym: Waste Water II

RORS-452 Common action for the prevention of flood in Dumbravita and Zitiste municipalities (Acțiuni comune de prevenire a inundațiilor în municipiile Dumbravita și Zitiste). Acronym: No Flood
RORS-461 Emergency preparedness in the cross-border area of Dumbravita and Zitiste (Pregătirea în caz de urgență în zona transfrontalieră Dumbravita și Zitiste). Acronym: SOS
RORS-482 SHARE CULTURA – Valorizing, promoting traditions and cultural heritage in a cross-border area (Valorizarea, promovarea tradițiilor și a patrimoniului cultural într-o zonă transfrontalieră). Acronym: SHARE CULTURA
RORS-387 Smart illumination of neighboring community environment (Iluminarea inteligentă a mediului comunității vecine). Acronym: SINCE

RORS-352 Raising awardness on the potential of environmental resources bat ween Dumbravita and Kucevo (Creșterea gradului de conștientizare cu privire la potențialul resurselor de mediu din partea Dumbrăvița și Kucevo). Acronym: FUTURE of ENVIRONMENT.

autor Constantin Nicolae

29. April 2018 by admin
Categories: Informatii utile, Proiecte transfrontaliere, Stiri | Leave a comment

http://www.e-primarii.ro/primaria-dumbravita-tm           http://www.aquadumbravita.ro
Conţinutul acestui site nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene.