www.huro-cbc.eu           www.hungary-romania-cbc.eu           www.hu-ro.eu

MĂSURI ȘI REGLEMENTĂRI

În vederea respectării legalității privind construcțiile din localitate am luat măsura organizării unor verificări în teren de către echipe formate din consilieri, inspectori ai compartimentului urbanism și polițiști locali, urmărindu-se existența sau nu a documentelor (certificat de urbanism, autorizatie de constructie), a afișării panourilor privind autorizarea construcției, a modului de organizare a șantierelor și păstrarea curațeniei în șantier.
Cu această ocazie au fost constatate mai multe nereguli fiind aplicate peste 136 sancțiuni, s-au luat măsuri de oprire a lucrărilor în mai multe șantiere până la intrarea în legalitate (dacă este posibil) sau constatări a unor plasamente necorespunzătoare a unor construcții.
Măsurile în consecință vor fi concrete și radicale fiind luate în considerare chiar și măsuri de demolare parțială sau totală a unor construcții.
Astfel de acțiuni vor continua pentru a reglementa și menține o disciplină, o protecție a mediului și un respect față de cetățean privind construcțiile.
De asemeni, accesul camioanelor și utilajelor în comuna Dumbrăvița este reglementat, limitat și permis doar în baza autorizării emise de primărie (cu taxele aferente).
Camioanele și utilajele neautorizate care sunt depistate pe raza comunei vor fi sanctionate.
În ultima perioadă au fost aplicate un număr de 69 sancțiuni și au fost emise un număr de 78 autorizatii.
Începând cu luna mai a.c. au fost aplicate și sanctiuni privind neîntreținerea parcelelor la creșterea vegetației peste 30 cm.
S-au aplicat peste 51 de sancțiuni și se află în verificări și în curs de sancționare proprietarii a încă 61 parcele.

Primar,
ing. Victor MALAC

26. May 2017 by admin
Categories: Documente de interes public, Informatii utile, Primarul la raport, Stiri | Leave a comment

http://www.e-primarii.ro/primaria-dumbravita-tm           http://www.aquadumbravita.ro
Conţinutul acestui site nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene.