www.huro-cbc.eu           www.hungary-romania-cbc.eu           www.hu-ro.eu

Informații de la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Dumbrăvița

EVIDENȚA PERSOANELOR

ORAR – Depuneri și eliberări acte de identitate
Primiri de cereri
-Luni 8.30-12.00
– Marți 8.30-12.00
– Miercuri 8.30-12.00
– Joi 13.30-17.00
-Vineri –

Eliberari de acte
– Joi 13.30-17.00
– Vineri 8.30-12.00

PROGRAM PREGĂTIRE DOCUMENTE ȘI PRELUCRĂRI DE DATE :

Primiri cereri

Luni 8.00-8.30
Marți 8.00-8.30
Miercuri 8.00-8.30
Joi 8.00-13.30
Vineri 8.00-12.00

Eliberări de acte
Luni 12.00-16.00
Marti 12.00-16.00
Miercuri 12.00-16.00
joi 13.30-18.00
Vineri 12.00-14.00

img-20170621-wa0040
Informații de la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Dumbrăvița
Așa cum am promis, ne-am informat pentru dumneavoastră la SPCLEP Dumbrăvița și vă comunicăm asupra eliberării de acte necesare :
Eliberarea actului de identitate la împlinirea vârstei de 14 ani.
DOCUMENTE NECESARE:
cererea pentru eliberarea actului de identitate, semnată atât de minor, cât şi de părinte/reprezentantul legal;
certificatul de naştere, original şi copie;
actul de identitate al unuia dintre părinţi sau al reprezentantului legal;
documentul cu care părintele/reprezentantul legal face dovada adresei de domiciliu, original şi copie;
certificatul de căsătorie al părinţilor sau, după caz, certificatul/hotărârea de divorţ în cazul în care părinţii sunt divorţaţi, original şi copie;
chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate.
La împlinirea vârstei de 14 ani, minorul se prezintă la ghişeul serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, însoţit de unul dintre părinţi sau, după caz, de reprezentantul său legal, de persoana desemnată din cadrul centrului specializat aflat sub autoritatea serviciului public de asistenţă socială sau de persoana căreia i-a fost încredinţat în plasament, pentru a solicita eliberarea actului de identi¬tate.În situaţia în care părinţii au domicilii diferite, cererea pentru eliberarea actului de identitate se semnează de părintele la care minorul are domiciliul, în condiţiile legii.

Eliberare cărții de identitate la dobândirea cetățeniei române.
DOCUMENTE NECESARE:

– cererea pentru eliberarea actului de identitate;
– certificatul de cetăţenie română eliberat de Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie, ori de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României în străinătate, original şi 2 copii; în cazul minorilor care au împlinit vârsta de 14 ani şi nu sunt înscrişi în certificatul care atestă dobândirea cetăţeniei de către unul dintre părinţi, aceştia sunt îndrumaţi pentru clarificarea cetăţeniei către Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie;
– certificatele de stare civilă ale solicitantului, naştere şi căsătorie, dacă este cazul, precum şi cele ale copiilor săi cu vârsta mai mică de 14 ani, care dobândesc cetăţenia română împreună cu părinţii, original şi copie (certificatele trebuie să fie eliberate de autorităţile române);
– documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original şi copie;
– un document cu fotografie, cu care solicitantul poate face dovada identităţii, respectiv: paşaport, permis de conducere sau act de identitate străin, original şi copie;
– chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate.
La eliberarea actului de identitate, persoana în cauză va preda permisul de şedere eliberat de Inspectoratul General pentru Imigrări pentru a fi remis structurii emitente împreună cu o copie a certificatului de cetăţenie română eliberat de Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie ori de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României în străinătate.
Eliberarea actului de identitate la: expirarea termenului de valabilitate, modificarea datelor de stare civilă, anularea documentului, schimbarea seexului sau fizionomiei
DOCUMENTE NECESARE
:
– cererea pentru eliberarea actului de identitate;
– actul de identitate şi cartea de alegător, după caz;
– certificatul de naştere şi certificatul de căsătorie, după caz, original şi copie;
– certificatul/hotărârea de divorţ, după caz, original şi copie;
– certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului supravieţuitor, original şi copie;
– certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original şi copie;
– documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu şi, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reşedinţă, original şi copie- Carte funciara sau adeverinta de la primarie.
– chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate.
În cazul modificării numelui şi/sau prenumelui titularului, prenumelui părinţilor, a datei ori a locului de naştere, precum şi în situaţia schimbării sexului, se prezintă şi hotărârea judecătorească sau, după caz, actul administrativ în baza căruia s-au modificat datele de stare civilă.
Mai multe informații gasiti pe pagina de internet a primăriei http://www.e-primarii.ro/primaria-dumbravita-tm.

13. August 2017 by admin
Categories: Documente de interes public, Informatii utile, Stiri | Leave a comment

http://www.e-primarii.ro/primaria-dumbravita-tm           http://www.aquadumbravita.ro
Conţinutul acestui site nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene.