www.huro-cbc.eu           www.hungary-romania-cbc.eu           www.hu-ro.eu

HunRoCoop

HUNROCOOP

Expozitia HUNROCOOP

              In cadrul proiectului de cooperare transfrontaliera  Huro Romania-Ungaria 2007-2013 ,s-a cistigat proiectul Hunrocoop care  are ca scop stabilirea de noi relaţii economice intre  localitatile Szentes si Dumbravita. Pentru companiile locale s-a  dorit să se ofere  oportunitatea de a gasi noi parteneri de afaceri şi de a dezvolta relaţii de afaceri între cele două localitati. Grupurile ţintă ale proiectului mentionat  sint societăţile noi,  întreprinderile şi antreprenorii. In cadrul activitatilor solicitate, s-a  ajuns la la dezvoltarea noilor relaţii economice.Proiectul a avut un caracter transfrontalier,privit din perspectiva organizarilor de evenimente în ambele ţări.  Ne propunem organizarea de programe, care vor avea ca  efect indirect dezvoltarea de noi relaţii de afaceri.  Caracterul transfrontalier se evidentiaza prin  participarea partenerilor  de afaceri din ambele ţări. Proiectul propus nu a avut  ca scop generarea  de profit, ci  si-a propus să sprijine iniţiativele comunitare, transfrontalieră ,coeziunea economică şi socială.

           

            A HU-RO 2007-2013 program keretében ,Szentes és Újszentes települések nyertek egy pályázatot, aminek a célja volt települések között új gazdasági kapcsolatok kialakítása. A helyi vállalkozások számára kívántunk lehetőséget biztosítani új üzleti partnerek keresésére és a két ország közti üzleti kapcsolatok kialakítására. A projekt célcsoportjai a szentesi és újszentesi gazdasági társaságok, vállalkozások, vállalkozók voltak. A pályázott kívánta megvalósítani mindkét településen olyan rendezvények, találkozók szervezését, amiböl eredményeként új gazdasági kapcsolatok épülhetnek ki. A projekt határon átnyúló jellegét jelentetie, hogy mindkét országban rendezvényeket szerveztünk. Terveink szerint olyan programok kerülntek megrendezésre ahol közvetett hatásként új kapcsolatok alakultak ki és a meglévők fejlődtek. Határon átnyúló előnyként értékeljük, hogy a rendezvényeken olyan vállakozások vettek részt, akik mind két országában kerestek üzleti partnereket.

A tervezett projekt nem irányut  jövedelem szerzésre, hanem célja volt a közösségi kezdeményezések támogatása, a határ menti társadalmi és gazdasági kohézió erősítése.

 

               The project goal is the establishment of new economical relationships between Szentes and Dumbravita Village. For the local companies is desired to offer  the opportunity of reaching new business partners and develop business relationships,  between the two localities. The project targets are the new companies, enterprises and entrepreneurs.  In the required framework activities, is desired to reach new economical relationships. The project has a cross border character, in the view of the event organisers in both countries. We propose programme establishments, with an indirect effect development of new business relationships. The cross border character is shown by the participation of the both countries partners.

The proposed project doesn’t have the goal of making profit, but desires to aid the community initiatives, cross border economical and social cohesion

test2
http://www.e-primarii.ro/primaria-dumbravita-tm           http://www.aquadumbravita.ro
Conţinutul acestui site nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene.