www.huro-cbc.eu           www.hungary-romania-cbc.eu           www.hu-ro.eu

HOTĂRÂRI

HOTARARI DE CONSILIU 2017

Hotararea nr 1 privind acceptarea donatiei terenului

Hotarea nr 2 privind aprobarea planului functiilor publice pe anul 2017

Hotaraea nr 3 privind aprobarea unui post de consilier primar

Hotararea nr 4 privind desemnarea unui inspector pentru Serviciu Voluntar pentru situatii de Urgenta

Hotararea nr 5 privind stabilirea taxelor pentru trafic greu

Hotarea nr 6 privind aprobarea prelungirii mandatului administratorului SC Dumbravita Invest

Hotarea nr 7 privind prelungirea mandatului administratorului SC Aqua Dumbravita

Hotarea nr 8 privind aprobarea majorarii capitalului social la SC Aqua Dumbravita

Hotarea nr 9 privind aprobarea organigramei si statului de functii pentru SC Dumbravita Invest

Hotarea nr 10 privind aprobarea organigramei si statului de functii pentru AC Aqua Dumbravita

Hotararea nr 11 privind aprobare documentatie PUZ

Hotarea nr 12 privind aprobarea incheierii contractului de servitute

Hotarea nr 13 privind aprobarea retelei de invatamant preuniversitar

hotarea-nr-14-privind-aprobarea-resurselor-financiare-pentru-derularea-proiectului-rors-31

hotarea-nr-15-privind-aprobarea-rezultatelor-proiectului-mis-etc-1253

hotarea-nr-16-privind-aprobarea-modificarii-tarifelor-de-colectarea-adeseurilor-menajere

hotarea-nr-17-privind-autorizarea-primarului-de-a-asemna-pactul-primarilor

hotarea-nr-18-privind-aprobarea-panului-de-imbunatatire-a-eficientei-energetice-pentru-uat-dumbravita

hotararea-nr-19-privind-completarea-regulamentului-de-organizare-si-functionare-a-cld

hotarea-nr-20-privind-aprobarea-modificarii-hcl-26

hotarea-nr-21-privind-aprobarea-rmodificarii-hcl-47

hotarea-nr-22-privind-aprobarea-denumire-strazi

hotarea-nr-23-privind-aprobarea-planului-de-actiune-locala
hotararea-nr-24-privind-aprobarea-temei-de-proiectare-pentru-realizarea-proiectului-extindere-reabilitare-modernizare-sediu-primarie-in-localitatea-dumbravita

hotararea-nr-25-privind-aprobarea-amenajare-piata-agro-alimentara

hotararea-nr-26-privind-aprobarea-modificarii-hcl-nr-25-06-2015-referitoare-la-constructia-caminului-cultural

hotarea-nr-27-privind-modificarea-hcl-nr-40

hotarea-nr-28-privind-aprobarea-realizarii-unor-constructii-pe-liziera-padurii

hotararea-nr-29-privind-aprobarea-sumei-de-5000-lei-din-bugetul-local-pentru-organizare-manifestare-ziua-femeii

hotararea-nr-30-privind-aprobarea-sumei-de-5000-lei-din-bugetul-local-pentru-organizare-manifestare-farsang

hotararea-nr-31-privind-aprobarea-temei-de-proiectare-pentru-proiectul-modernizare-strazi-in-dumbravita

hotararea-nr-32-privind-aprobarea-indicatorilor-tehnico-economici-pentru-proiectul-modernizare-strazi-in-comuna-dumbravita

hotararea-nr-33-privind-aprobarea-indicatorilor-tehnico-economici-pentru-proiectul-modernizare-sediu-primarie-dumbravita

hotararea-nr-34-privind-aprobarea-temei-de-proiectarei-pentru-proiectul-modernizare-stadion

hotararea-nr-35-privind-aprobarea-indicatorilor-tehnico-economici-pentru-proiectul-modernizare-stadion

hotararea-nr-36-privind-aprobarea-temei-de-proiectare-pentru-statie-de-tratarea-apei

hotarea-nr-37-privind-aprobarea-actului-aditional-nr-3-la-actul-constitutiv-si-statutul-adi-polul-de-crestere

hotarea-nr-38-privind-aprobarea-rcontractului-colectiv-de-munca-al-sc-dumbravita-investitii-srl

hotarea-nr-39-privind-aprobarea-rcontractului-colectiv-de-munca-al-sc-aqua-dumbravita-srl

hotarea-nr-40-privind-aprobarea-prelarii-in-domeniul-privat-al-comunei-dumbravita

hotarea-nr-41-privind-aprobarea-acordului-de-principiu-pentru-extinderea-intravilanului

hotarea-nr-42-privind-aprobarea-modificarii-sii-completarii-hcl-nr-53

hotararea-nr-43-privind-aprobarea-indicatorilor-tehnico-economici-pentru-statie-de-tratarea-apei

hotararea-nr-44-privind-aprobarea-temei-de-proiectare-pentru-proiectul-modernizarea-si-extinderea-iluminatului-public

hotararea-nr-45-privind-aprobarea-temei-indicatorilor-tehnico-economici-pentru-proiectul-modernizarea-si-extinderea-iluminatului-public

hotararea-nr-46-privind-aprobarea-executiei-bugetare-pe-anul-2017

hotararea-nr-47-privind-aprobarea-bucetului-de-venituri-si-cheltuieli-si-lista-de-investitii-pe-anul-2017

hotararea-nr-48-privind-implementarea-proiectului-constructie-gradinita

hotararea-nr-49-privind-implementarea-proiectului-modernizare-infrastructura-rutiera

hotararea-nr-50-privind-aprobarea-inventarierii-unor-bunuri

hotararea-nr-51-privind-modificarea-si-completarea-hcl-20

hotararea-nr-52-privind-ischimbarea-categoriei-unor-drumuri

hotararea-nr-53-privind-aprobarea-temei-de-proiectare-pentru-proiectul-reabilitare-retea-de-alimentare-cu-apa

hotararea-nr-54-privind-temei-de-proiectare-pentru-pr-extindere-retea-de-canalizare

hotararea-nr-55-privind-implementarea-proiectului-reabilitare-retea-de-alimentare-cu-apa

hotararea-nr-56-privind-implementarea-proiectului-extindere-retea-de-canalizare

hotararea-57-privind-achizitionarea-unei-autospeciale-de-pompieri

hotararea-nr-58-privind-aprobarea-suma-de-bani-pentru-organizare-ziua-internationala-a-autismului

hotararea-nr-59-privind-trecerea-terenului-in-domeniul-public-al-comunei

hotarare-nr-60-aprobare-proiectului-transfrontalier-prevenirea-in-caz-de-urgenta

hotararea-nr-61-privind-aprobarea-agendei-culturale

hotararea-nr-62-privind-aprobarea-calendarului-sportiv-pe-anul-2017

hotararea-nr-63-privind-aprobarea-bugetului-de-venituri-si-cheltuieli-pe-anul-2017-pe-sc-aqua-dumbravita

hotararea-nr-64-privind-aprobarea-bugetului-de-venituri-si-cheltuieli-pe-anul-2017-pe-sc-dumbravita-invest

hotararea-nr-65-privind-modificarea-si-completarea-regulamentului-de-urbanism
hotararea-nr-66-privind-modificarea-regulamentului-local-de-urbanism-pe-alimniamentul-drumului-judetean-pe-raza-comunei-dumbravita
hotararea-nr-67-privind-aprobarea-comisiei-de-inventarierea-bunurilor-carea-alcatuiesc-domeniul-public
hotararea-nr-68-privind-aprobarea-sumei-de-1000-lei-pt-sustinerea-schimbului-de-experienta-intre-scoli
hotararea-nr-69-privind-aprobarea-organigramei-si-statului-de-functii-in-cadrul-aparatului-de-specialitate-al-primarului-si-al-spclepdumbravita
hotararea-nr-70-privind-aprobarea-regulamentului-pentru-acordare-titlului-de-cetatean-de-onoare
hotararea-nr-71-privind-modificarea-si-completarea-hcl-nr-85-din-12-11-2013
hotararea-nr-72-privind-modificarea-si-completarea-hcl-nr-23-din-09-09-2004

HOTARARI DE CONSILIU 2016 iunie-decembrie

Hotararea nr 1 din 24.06.16 -privind alegerea Comisiei de validare

Hotararea nr 2 din 24.06.16 -privind validarea mandatelor de consilieri locali

Hotararea nr 3 din 24.06.16 -privind declararea constituirii Consiliului Local

Hotararea nr 4 din 24.06.16 -privind alegerea presedintelui de sedinta

Hotararea nr 5 din 24.06.16 -privind alegerea viceprimarului

Hotararea nr 6 din 04.07.2016 – privind constituirea comisiilor de specialitate

Hotararea nr 7 din11.07.16 -privind aprobarea ROF al CL Dumbravita

Hotararea nr 8 din 19.07.16 -privind aprobarea manifestarii Festivalul Tocanitei

Hotararea nr 9 din 19.07.16 -privind aprobare documentatie PUZ

Hotararea nr 10 din 19.07.16 -privind aprobarea organigramei SPCLEP

Hotararea nr 11 din 19.07.16 -privind desemnare avocat

Hotararea nr 12 din 19.07.16 -privind desemnarea primarului in AGA -ADI Polul de Crestere

Hotararea nr 13 din 19.07.16 -privind desemnarea primarului in ADI Deseuri Timis

Hotararea nr 14 din 28.07.16 -privind rectificarea bugetului local

Hotararea nr 15 din 28.07.16 -privind aprobare finalizarii proiectului Centru de ZI pnal la 01.11.16

Hotararea nr 16 din 18.08.16 -privind aprobare rectificare buget

Hotararea nr 17din 18.08.16 -privind aprobare organizare manifestare culturala

Hotararea nr 18 din 18.08.16 -privind rezilierea contractului de finantare

Hotararea nr 19 din 18.08.16 -privind aprobare lucrari de reparatii la Incubatorul de Afaceri

Hotararea nr 20 din 18.08.16 -privind aprobare documentatie PUZ

Hotararea nr 21 din 18.08.16 -privind aprobare desemnare reprezentant

Hotararea nr 22 din 18.08.16 -privind aprobare trecer in domeniul privat al Primariei

Hotararea nr 23 din 18.08.16 -privind aprobare actualizare documentatie date imobil

Hotararea nr 24 din 18.08.16 -privind desemnare administrator ls SC Dumbravita Invest

Hotararea nr 25 din 18.08.16 -privind desemnare administrator la SC Aqua Dumbravita

Hotararea nr 26 din 18.08.16 -privind aprobare noilor indicatori tehnico -economici

Hotararea nr 27 din 22.09.16 -privind aprobare rectificare buget

Hotararea nr 28 din 22.09.16 -privind aprobare organizare manifestare culturala

Hotararea nr 29 din 22.09.16 -privind aprobare ajutor la Biserica Reformata

Hotararea nr 30 din 22.09.16 -privind aprobare revocare HCL 18 din 18.08.2016

Hotararea nr 31 din 22.09.16 -privind modificare si completare HCL 19 din 18.08.2016

Hotararea nr 32 din 22.09.16 -privind modificare si completare HCL 37 din 14.04.2016

Hotararea nr 33 din 22.09.16 -privind desemnarea a 3 consilieri in Consiliul de Administratie al Scolii Dumbravita

Hotararea nr 34 din 22.09.16 -privind aprobarea cotelor aditionale la taxe si impozite pe anul 2016

Hotararea nr 35 din 22.09.16 -privind aprobarea trecerii unor imobile

Hotararea nr 36 din 22.09.16 -privind aprobarea sumei de 8000 lei pentru Festival de cantece maghiare

Hotararea nr 37 din 22.09.16 -privind aprobare documentatie intabulare

Hotararea nr 38 din 22.09.16 -privind implementarea proiectului Strategie comuna de gestionare a apelor reziduale in bazinul hidrologic al Dunarii

Hotararea nr 39 din 22.09.16 -privind aprobare manifestatie religioasa

Hotararea nr 40 din 15.10.2016 – privind aprobare SF pentru proiectul EXTINDERE DE APA SI CANALIZARE

Hotararea nr 41 din 27.10.2016 privin recrificarea bugetului local

Hotararea nr 42 din 27.10.2016 privin recrificarea bugetului local pe 2016

Hotararea nr 43 din 27.10.2016 privin aprobare documentatie denumire strazi

Hotararea nr 44 din 27.10.2016 privin modernizare DJ691

Hotararea nr 45 din 27.10.2016 privin trecerea unor imobile in domeniul public

Hotararea nr 46 privind aprobarea rectificarii bugetului local pe 2016

Hotararea nr 47 privind aprobarea modificarii HCL cu nr 26 din 18.08.2016

Hotararea nr 48 privind modificarea venitului mediu

Hotararea nr 49 privind aprobarea modificare ROF Centru de zi

Hotararea nr 50 privind aprobarea incheierii contractului de servitute

Hotararea nr 51 privind aprobarea statiilor pentru transportul de persoane

Hotărâri de Consiliu Local 2016

Hotararea nr 1privind aprobare sumei de 18232 lei deficit din 2015

Hotararea nr 2 privind aprobare executiei bugetare pe anul 2015

Hotararea nr 3 privind aprobare bugetului pe 2016 si lista de investitii

Hotararea nr 4 privind aprobare colectarii deseurilor prin ADID Timis

Hotararea nr 5 privind revocarea hotararii nr 103 din 22.10.205

Hotararea nr 6 privind acordarea normei de hrana pentru politia locala

Hotararea nr 7 privind schimbare destinatie parcela

Hotararea nr 8 privind desemnarea dlui Lucian Bradistean ca vicepresedinte GAL

Hotararea nr 9 privind aprobare agendei culturale pe 2016

Hotararea nr 10 privind acordarea sumei de 5000 pentru manifestarea Farsang

Hotararea nr 11 privind demararea procedurilor pt construirea unui centru SPA

Hotararea nr 12 privind preluarea in gestiune a mijloacelor fixe extensie alimentare cu apa

Hotararea nr 13 privind aprobare buget si lista de investitii la SC Aqua Dumbravita

Hotararea nr 14 privind aprobare organigrama la SC Aqua Dumbravita

Hotararea nr 15 privind aprobare buget si lista de investitii la SC Dumbravita Invest

Hotararea nr 16 privind aprobare denumire strazi

Hotararea nr 17 privind aprobare sumei de 3000 lei pentru manifestarea Ziua femeii

Hotararea nr 18 privind aprobare adresa SAD 1 pentru SPCLEP

Hotararea nr 19 privind aprobarea organigramei si desemnarea unui sef serviciu

Hotararea nr 20 privind trcerea in domeniul public a terenurilor pt drum

Hotararea nr 21 privind atribuirea contractului de gestiune apa canal catre Aqua Dumbrvita

Hotararea nr 22 privind aprobarea oganigramei si a statului de functii pentru SC Dumbravita Invest SRL

Hotararea nr 23 privind aprobarea unui ajutor financiar pentru biserici

Hotararea nr 24 privind desemnarea unui avocat care sa reprezite interesele primariei

Hotararea nr 25 privind aprobarea regulamentului de vanzare a bunurilor imobile

Hotararea nr 26 privind aprobarea contractarii unei linii de credit de 5000000 lei

Hotararea nr 27 privind modificarea HCL 37 din 2005

Hotararea nr 28 privind aprobarea Regulamentului asupra activitatilor comerciale si de prestari servicii

Hotararea nr 29 privind stabilirea tarifelor la apa si canal

Hotararea nr 30 pentru alipire dezlipire teren

Hotararea nr 31 privind acordarea unui ajutor de 20000 lei

Hotararea nr 32 din 14.04.16 privind schimbare destinatie parcela

Hotararea nr 33 din 14.04.16 privind atribuire denumire strazi

Hotararea nr 34 din 14.04.16 privind modificarea HCL 102 din 22. 10. 2015

Hotararea nr 35 din 14.04.16 privind aprobare ROF de constituire al SPCLEPCD

Hotararea nr 36 din 14.04.16 privind modificarea HCL 124 din 10.12.2015

Hotararea nr 37 din 14.04.16 privind infiintare Centru de zi

Hotararea nr 38 din 14.04.16 privind atrprobarea ROF-urilor pentru CEntru de zi

Hotararea nr 39 din 14.04.16 privind rectificarea bugetului pe anul 2016

Hotararea nr 40 din 14.04.16 privind desemnarea unui avocat

Hotararea nr 41 din 14.04.16 privind alipire parcela drum pt Centru de zi

Hotararea nr 42 din 14.04.16 privind aprobarea CLD schimbare destinatie parcela

Hotararea nr 43 din 10.05.16-privind aprobarea bilantului contabil si raportului financiar la SC Aqua Dumbravita SRL

Hotararea nr 44 din 10.05.16-privind aprobarea bilantului contabil si raportului financiar la SC Dumbravita Invest SRL

Hotararea nr 45 din 10.05.16-privind preluarea in patrimoniul Primariei a aretelei de apa si bransamente

Hotararea nr 46 din 10.05.16-privind demisia dlui Bradistean Lucian din functie la SC Aqua Dumbravita SRL

Hotararea nr 47 din 10.05.16-privind demisia dli Bradistean Lucian din functie la SC Dumbravita Invest SRL

Hotararea nr 48 din 10.05.16-privind modifcarea Organigramei si Statului de functii la SC Aqua Dumbravita SRL

Hotararea nr 49 din 10.05.16-privind modifcarea Organigramei si Statului de functii la SC Dumbravita Invest SRL

Hotararea nr 50 din 10.05.16-privind aprobarea investitiei la Incubatorul de afaceri

Hotararea nr 51 din 10.05.16-privind alocarea bugetara pentru manifestarile din 1 iunie

NOUL CONSILIU LOCAL DUMBRAVITA

Hotararea nr 1 din 24.06.16 -privind alegerea Comisiei de validare

Hotararea nr 2 din 24.06.16 -privind validarea mandatelor de consilieri locali

Hotararea nr 3 din 24.06.16 -privind declararea constituirii Consiliului Local

Hotararea nr 4 din 24.06.16 -privind alegerea presedintelui de sedinta

Hotararea nr 5 din 24.06.16 -privind alegerea viceprimarului

Hotărâri 2015:

Hotararea nr 1 din 22.01.2015 privind aprobarea deficitului bugetar pe anul 2014
Hotararea nr 2 din 22.01.2015 privind administrarea Incubatorului de Afacei
Hotararea nr 3 din 22.01.2015 privind alocare bugetara pentru “Seara de Farsang”
Hotararea nr 4 din 22.01.2015 privind aprobarea redistribuirii produselor alimentare
Hotararea nr 5 din 22.01.2015 privind concesionare teren
Hotararea nr 6 din 22.01.2015 privind aprobare subanchiriere spatiu catre Dumbravita Investitii SRL
Hotararea nr 7 din 12.02.2015 privind modificarea HCL13 din 2004
Hotararea nr 8 din 12.02.2015 privind aprobare documentatie
Hotararea nr 9 din 12.02.2015 privind aprobarea valorii rectificate pentru proiectul “Modernizare strazi in Comuna Dumbravita- 15 km”
Hotararea nr 10 din 12.02.2015 privind aprobare documentatie PUZ
Hotararea nr 11 din 12.02.2015 privind aprobare documentatie PUZ
Hotararea nr 12 din 12.02.2015 privind desemnarea unui avocat
Hotararea nr 13 din 12.02.2015 privind incetarea de drept a mandatului de consilier
Hotararea nr 14 din 12.02.2015 privind aprobarea retelei scolare
Hotararea nr 15 din 12.02.2015 privind bugetarea achizitie costume populare
Hotararea nr 16 din 12.02.2015 privind bugetarea deplasare in Macedonia a Formatiei Butykos
HCL 17 din 17.02.2015
HCL 18 din 17.02.2015 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si lista de investitii pe anul 2015
HCL 19 din 17.02.15 privind aprobare documentatie PUZ
HCL 20 din 26.02.15 privind rectificarea buetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015
Hotararea 21 din 19.03.15 – privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli
Hotararea 22 din 19.03.15 – privind revocarea HCL 32 din 22.11.2012
Hotararea 23 din 19.03.15 – privind aprobarea executiei bugetului a SC Aqua Dumbravita
Hotararea 24 din 19.03.15 – privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli si lista de investitii a SC Dumbravita INVEST
Hotararea 25 din 19.03.15 – privind aprobarea Organigramei si Statul de functii pe 2015 a SC Dumbravita INVEST
Hotararea 26 din 19.03.15 – privind aprobarea executiei bugetare pe anul 2015 a SC Aqua Dumbravita
Hotararea 27 din 19.03.15 – privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli si lista de investitii a SC AQUA Dumbravita
Hotararea 28 din 19.03.15 – privind aprobarea Organigramei si Statul de functii pe 2015 a SC Aqua Dumbravita
Hotararea 29 din 19.03.15 – privind prelungirea mandatului administratorului SC Dumbravita INVEST
Hotararea 30 din 19.03.15 – privind aprobarea subanchiriere spatiu catre SC Aqua Dumbravita
Hotararea 31 din 19.03.15 – privind aprobarea activitatilor culturale pe 2015
Hotararea 32 din 19.03.15 – privind aprobarea ofertelor de cumparare utilaj multifunctional de catre SC Dumbravita INVEST
Hotararea 33 din 19.03.15 – privind aprobarea majorarii capitalului social al SC Dumbravita INVEST
Hotararea 34 din 31.03.15 – privind participarea ComuneiDumbravit la proiectul SUCCES Timisoara
Hotararea 35 din 31.03.15 – privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe 2015
Hotararea nr 36 din 30.04.2015 – privind modificarea si completarea HCL 36 din 2012
Hotararea nr 37 din 30.04.2015- privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015
Hotararea nr 38 din 30.04.2015 – privind aprobarea organigramei Primariei si a statului de functii
Hotararea nr 39 din 30.04.2015 -privind actualizarea tarifelor de salubrizare
Hotararea nr 40 din 30.04.2015 privind aprobarea tacelor la certificatul de producator
Hotararea nr 41 din 30.04.2015 – privind desemnarea unui avocat care sa reprezinte interesele Primariei
Hotararea nr 42 din 30.04.2015 – privind aprobarea subanchirierii unui spatiu pentru SC Aqua Dumbravita
Hotararea nr 43 din 30.04.2015 – privind modificarea HCL nr 4 din 2013

Hotararea nr 44 privind organizarea Zilei copilului 1 iunie

Hotararea nr 45 privind organizarea Rally Kart Dumbravita

Hotararea nr 46 privind organizarea manifestarilor de 10 ani de la Construirea Bisericii Ortodoxe

Hotararea nr 48 privind aprobare documentatie PUZ

Hotararea nr 49 privind aprobare documentatie PUZ

Hotararea nr 50 privind denumiri de strazi

Hotararea nr 51 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli

Hotararea nr 54 privind rectificarea bugetului

Hotararea nr 55 privind rectificarea bugetului pe anul 2015 al Sc Dumbravita Investitii

Hotararea nr 57 privind alocarea de bani pentru reparatie acoperis la Biserica romano-catolica

Hotararea nr 58 privind rectificarea listei de investitii pe 2015

Hotararea nr 60 privind aprobarea temei de proiectare LICEU

Hotararea nr 61 privind aprobarea temei de proiectare Piata AGROALIMENTARA

Hotararea nr 62 privind rectificarea bugetului pe 2015

Hotararea nr 63 privind aprobarea temei de proiectare pentru Camin Cultural

Hotararea nr 65 privind aprobarea constructiei Caminului Cultural

Hotararea nr 66 privind aprobarea Festival Tocanita

Hotararea nr 67 privind rectificarea buget Aqua Dumbravita pe 2015

Hotararea nr 68 privind contractarea unei linii de credit pentru Camin Cultural

Hotararea nr 69 privind rectificarea bugetului de venituri

Hotararea nr 70 privind prelungirea mandatului

Hotararea nr 71 privind alocarea

Hotararea nr 72 privind aprobarea

Hotararea nr 73 privind aprobarea proiectului

Hotararea nr 74 privind iesemnarea primarului

Hotararea nr 75 privind irectificarea bugetului

Hotararea nr 76 privind prelungirea contractului

Hotararea nr 77 privind prelungirea contractului de subanchiriere

Hotararea nr 78 privind inchirierea

Hotararea nr 79 privind inchirierea suprafetei

Hotararea nr 80 privind iaprobarea sumei

Hotararea nr 81 privind angajarea unui avocat

Hotararea nr 82 privind desemnarea unui avocat

Hotararea nr 83 privind aprobarea documentatiei

Hotararea nr 84 privind aprobarea documentatiei

Hotararea nr 85 privind desemnarea primarului

Hotararea nr 86 privind vacantarea postului de consilier

Hotararea nr 87 privind rectificarea bugetului local

Hotararea nr 88 privind desemnarea unui avocat

Hotararea nr 89 privind alegerea stemei

Hotararea nr 90 privind aprobare documentatie amenajare strazi

Hotararea nr 91 privind imputernicire primar

Hotararea nr 92 privind alocare unei sume de bani

Hotararea nr 93 privind sustinerea Concursului National de Interpretare Cantece Populare Maghiare

Hotararea nr 94 privind desemnarea a trei consilieri

Hotararea nr 95 privind desemnarea unui consilier

Hotararea nr 96 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli

Hotararea nr 97 privind preluarea terenurilor cu destinatie drum in proprietatea comunei Dumbravita

Hotararea nr 98 privind aprobarea documentatie dezlipire imobil in vederea intabularii Sala Polivalenta

Hotararea nr 99 privind dezlipuire cf pt creare strada Pescarilor

Hotararea nr 100 privind spatiul pt Piata Agroalimentara

Hotararea nr 101 privind alipirea imobilpt intabulare Centru de Zi

Hotararea nr 102 privind infiintarea Serviciului Public Comunitar de Evidenta Populatiei

Hotararea nr 103 privind alocarea de spatiu pentru Serviciul Public de Evidenta Persoanelor

Hotararea nr 104 privind alocarea sumei de 5000 lei pentru Ziua Reformatiei 2015

Hotararea nr 105 privind aprobarea delegarii gestiunii alimentarii cu apa si canalizare

Hotararea nr 106 privind desemnarea unui avocat

Hotararea nr 107privind acordarea unui ajutor de 2000 lei

Hotararea nr 108 din 27.10.2015 privind aprobarea organigramei si a statului de functii pt Primarie

Hotararea nr 109 din 27.10.2015 privind aprobarea proiectului Strategia comuna de management al apelr uzate

Hotararea nr 110 din 27.10.2015 privind aprobarea documentatie rectificare CF

Hotararea nr 111 din 27.10.2015 privind modificarea HCL 34

Hotararea nr 112 din 27.10.2015 privind validarea mandatului uni consilier local

Hotararea nr 113 din 27.10.2015 privind validare consilier local

Hotararea nr 114 din 27.10.2015 privind rectificarea bugetului

Hotararea nr 115 din 27.10.2015 privind stabilirea impozitelr si taxelor locale in Comuna Dumbravita

Hotararea nr 116 din 27.10.2015 privind desemnarea unui avocat

Hotararea nr 117 din 26.11.2015 privind modificare HCL 2

Hotararea nr 118 din 26.11.2015 privind modificare HCL 6

Hotararea nr 119 din 26.11.2015 privind darea in mentenanta la RATT a Statiei de Redresare

Hotararea nr 120 din 26.11.2015 privind darea in administrare la RATT

Hotararea nr 121 din 26.11.2015 privind aprobare tarif si nr de curse troleibuz

Hotararea nr 122 din 26.11.2015 privindimputernicire primar in relatia cu RATT

Hotararea nr 123 din 10.12.2015 privind preluare terenuri cu destinatie drum

Hotararea nr 124 din 10.12.2015 privind aprobare gratuitati

Hotararea nr 125 din 10.12.2015 privind aprobare sumei pentru pom de iarna

Hotararea nr 126 din 10.12.2015 privind aprobare suma concert

Hotararea nr 127 din 10.12.2015 privind aprobare buget festival de colinde

Hotararea nr 128 din 10.12.2015 privind aprobare cesiunii

Hotararea nr 129 din 10.12.2015 privind aprobare documentatie

Hotararea nr 130 din 10.12.2015 privind aprobare intabulare

Hotararea nr 131 din 10.12.2015 privind rectificarea bugetuluilocal

Hotararea nr 132 din 10.12.2015 privind aprobare SF

Hotararea nr 133 din 10.12.2015 privind prelungirea termenului

Hotararea nr 134 din 16.12.2015 privind aprobare Strategie

Hotararea nr 135 din 16.12.2015 privind deschidere punct de lucru

Hotararea nr 136 din 16.12.2015 privind rectificarea lista investitii

Hotararea nr 137 din 16.12.2015 privind rectificarea lista de iv Aqua Dumbravita

Hotararea nr 138 din 16.12.2015 privind aprobare Planului de ocupare a functiilor publice

Hotararea nr 139 din 16.12.2015 privind aprobare incheierii asocierii

Hotararea nr 140 din 16.12.2015 privind contractului colectiv de munca la SC Dumbravita Investitii

Hotararea nr 141 din 16.12.2015 privind aprobare CCM la SC Aqua Dumbravita

Hotararea nr 142 privind rectificarea bugetului pe 2015

Hotararea nr 143 privind aprobarea valorii estimata finalizare proiect Centru de Zi

Hotararea nr 144 privind asocierea comunei la GRUPUL DE PESCUIT CRAPUL BANATEAN

Hotărâri 2014:

Hotararea nr 1din 2014 – privind aprobarea temei de proiectare Camin cultural cu spatii de cazare

Hotararea nr 2 din 2014 – privind aprobarea executiei bugetare pe anul 2013

Hotararea nr 3 din 2014 – privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014

Hotararea nr 4 din 2014 – privind asocierea comunei Dumbravita la Asociatia Grupul de actiune locala Colinele Recas

Hotararea nr 5 din 2014 – privind aprobara realizarii bustuli scriitorului Ioan Slavici

Hotararea nr 6 din 2014 – privind aprobarea reorganizarii retelei scolare la nivelul comunei Dumbravita

Hotararea nr 7 din 2014 -privind alocarea sumei de 4000 lei pentru manifestarea Farsang

Hotararea nr 8 din 27.02.14 privind aprobarea deficitului

Hotararea nr 9 din 27.02.14 privind actualizarea tarifelor de salubrizare

Hotararea nr 10 din 27.02.14 privind participarea Primariei Dumbravita la Asociatia APDT Timis

Hotararea nr 11 din 27.02.14 privind aprobare intabulare teren cimitir

Hotararea nr 12 din 27.02.14 privind aprobarea activitatilor culturale

Hotararea nr 13din 27.02.14 privind aprobarea sumei de 6000 pentru eveniment 8 martie

Hotararea nr 14 din 27.02.14 privind acordul CLD pentru PUZ

Hotararea nr. 15 din 27.02.14 – privind intabularea de terenuri

Hotararea nr 16 din 18.03.2014 -privind aprobarea studiului de fezabilitate

Hotararea nr 17 din 18.03.2014 -privind renuntarea la dreptul de proprietate

Hotararea nr 18 din 18.03.2014 -privind rectificarea bugetului local pe 2014

Hotararea nr 19 din 18.03.2014 -privind prelungirea mandatului administratorului SC Dumbravita Invest

Hotararea nr 20 din 18.03.2014 -privind aprobarea organigramei SC Aqwa Dumbravita

Hotararea nr 21 din 18.03.2014 -privind aprobarea organigramei SC Dumbravita Invest

Hotararea nr 22 din 18.03.2014 -privind alocarea sumei de 550 mii lei pt extindere retea el

Hotararea nr 23 din 18.03.2014 -privind denumirea de strazi

Hotararea nr 24 din 10.04.2014 privind participarea comunei Dumbravita la pr Sport Turism

Hotararea nr 25 din 10.04.2014 privind rectificarea bugetului de venituri pe anul 2014

Hotararea nr 26 din 10.04.2014 privind aprobarea organigramei pe anul 2014

Hotararea nr 27 din 10.04.2014 privind desemnarea unui avocat care sa reprezinte interesele CLD

Hotararea nr 28 din 10.04.2014 privind initierea actiunii de trecere a lacului in administrarea comunei

Hotararea nr 29 din 10.04.2014 privind intabularea si inscrierea in cartea funciara a imobilelor

Hotararea nr 30 din 10.04.2014 privind aprobarea Actului aditional nr 2 pentru constituirea Polului de crestere Timisoara

Hotararea nr 31 din 10.04.2014 privind alocarea sumei de 30000 pentru Biserica ortodoxa

Hotararea nr 32 din 10.04.2014 privind acordarea sumei de 2000 lei dlu Jozsa Eduard

Hotararea nr 33 din 10.04.2014 privind alocarea sumei de 2000 lei pentru ajutorarea persoanelor in dificultate

Hotararea nr 34din 10.04.2014 privind alocarea sumei de 4000 pentru Biserica Romano-Catolica

Hotararea nr 35 din 10.04.2014 privind alocarea sumei de 5000 pentru Biserica Reformata

Hotararea nr 36 din 10.04.2014 privind alocarea sumei de 3000 lei pentru Concursul de desene cu expozitie

Hotararea nr 37 din 22.05.14

Hotararea nr 38 din 22.05.14

Hotararea nr 39 din 22.05.14

Hotararea nr 40 din 22.05.14

Hotararea nr 41 din 22.05.14

Hotararea nr 42 din 22.05.14

Hotararea nr 44 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014

Hotararea nr 45 privind aprobarea prelungirii contractului de inchiriere cu SC DAVIDOFF

Hotararea nr 46 privind aprobarea prelungirii contractului de inchiriere cu SC DECE

Hotararea nr 47 privind aprobarea prelungirii contractului de inchiriere

Hotararea nr 48 privind aprobarea PUZ

Hotararea nr 49 privind dezlipirea parcelei cu nr cad. 404114 si suprafata de 68504mp

Hotararea nr 50 privind infiintarea serviciului public de colectare-transport deseuri

Hotararea nr 51 privind acordarea unui mandat special reprezentantului comunei Dumbravita in AGADIDT

Hotararea nr 52 privind desemnarea unui avocat care sa eprezinte interesele UAT Dumbravita

Hotararea nr 53 privind incadrarea ternurilor situate in intravilanul comunei Dumbravita, in zona A si B

Hotararea nr 54 privind alcarea sumei de 10000 lei din bugetul local pentruFESTIVALUL TOCANITEI

Hotararea nr 55 privind alcarea sumei de 6000 lei din bugetul local pentru RALLY KART Dumbravita

Hotararea nr 56 – privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli

Hotararea nr 57 – privind alocarea sumei de 35000 pentru Zilele Dumbravitei

Hotararea nr 58 – privind aprobarea Regulamentului de acces al retelelor de comunicatii

REGULAMENT atasat HCL 58

Hotararea nr 59 – privind modificarea art 3 din HCL 12 din 2012-privind Conditiile pentru accesul retelelor de comunicatii

Hotararea nr 60 – privind dezlipirea parcelei 40411

Hotararea nr 61 – privind atribuire denumire strazi

Hotararea 62 privind rectificarea bugetului de veniturisi cheltuieli a Primariei Dumbravita

Hotararea 63 privind aprobarea bugetului de veniturisi cheltuieli a SC Dumbravita Investitii

Hotararea 64 privind aprobarea bugetului de veniturisi cheltuieli a SC Aqua Dumbravita

Hotararea 65 privind colaborarea cu localitatea HORGOS, Serbia

Hotararea 66 privind desemnarea a trei reprezentanti pentru a face parte din CA al Scolii Gimnaziale Dumbravita

Hotararea nr 67 privind modificarea si completarea art. 1 din HCL nr 36 din 2012

Hotararea nr 68 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli

Hotararea nr69 privind aprobarea executiei bugetare pa anii 2008-2011

Hotararea nr 70 privind alocarea a 5000 lei pt organizarea Rugii catolice

Hotararea nr 71 privind alocarea sumei de 10000 lei pentru concursul national de interpretare a cantecelor populare maghiare

Hotararea nr 72 privind revocarea uneiprevederi a HCL nr 74 din 3013

Hotararea nr 73 privind scutirea de majorari

Hotararea nr 74 privind desemnarea unui avocat care sa reprezinte interesele UAT Dumbravita

Hotararea nr 75 privind schimbarea destinatiei terenului pentru amplasare unei statii de epurare

Hotararea nr 76 privind aprobarea PUZ

Hotararea nr 77 privind aprobarea PUZ

Hotararea nr 78 privind preluarea in dpomeniul privat al Comunei Dumbravita a drumurilor de acces

Hotararea nr 79 privind alipirea parcelelor cu CF 401211 si 408574

Hotararea nr 80 privind amplasarea unei capele funerare

Hotararea 81 privind rectificarea bugetului local

Hotararea 82 privind aprobarea documentatiei Proiect modernizare strazi 11,3km

Hotararea 83 privind realizarea unei statii de epurare

Hotararea nr 84 privind atribuire denmire strazi

Hotărârea nr 85 – privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe 2014

Hotărârea nr 86 – privind aprobarea Planul ocupare a funcțiilor publice

Hotărârea nr 87 privind modificarea HCL 82 din 16.10.14

Hotărârea nr 88 – privind adoptarea documentației pentru PUG
Regulament PUG

Hotararea nr 89 privind denumirea de noi strazi

Hotărârea nr 90 privind excelenta in invatatura, administrație, gospodarire

Hotărârea nr 91 – privind instalarea idicatoarelor rutiere

Hotararea nr 92 privind rectificarea bugetului pe anul 2014

Hotararea nr 93 privind desemnarea unui avocat care sa reprezinte interesele unitatii

Hotararea nr 94 privind alocarea sumei de 5000 lei pentru organizarea zilei de 1 Decembrie

Hotararea nr 95 privind alocarea sumei de 2000 pt Targul de Craciun

Hotararea nr 96 privind alocarea sumei de 4000 pt Festivalul de date colinzi si obiceiuri de iarna

Hotararea nr 97 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014

Hotararea nr 98 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2014

Hotărâri 2013:

Hotararea nr 1 privind aprobarea temei de proiectare Camn cultural cu spatii de cazare

Hotararea nr 2 privind aprobarea executiei bugetare pe anul 2013

Hotararea nr 3 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014

Hotararea nr 4 privind asocierea comunei Dumbravita la Asociatia Grupul de actiune locala ColineleRecas 

Hotararea nr 5 privind aprobara realizarii bustuli scriitorului Ioan Slavici

Hotararea nr 6 – privind aprobarea reorganizarii retelei scolare la nivelul comunei Dumbravita

Hotararea nr 7 -privind alocarea sumei de 4000 lei pentru manifestarea Farsang

Hotararea nr. 1 din 17.01.2013

Hotararea nr. 2 din 17.01.2013

Hotararea nr. 3 din 17.01.2013

Hotararea nr 4 din 17.01.2013

Hotararea nr. 5 din 31.01.2013

Hotararea nr 6 din 31.01.2013

Hotararea nr.7 din 31.01.2013 (1)

Hotarare nr 8 privind aprobarea contractarii unui imprumut

Hotarare nr 9 privind infiintarea societatii AQUA SRL

Hotarare nr 10 privind redistribuirea stocurilor de produse

Hotarare nr 11 privind aprobarea activitatilor culturale

Hotarare nr 12 privind plata drepturilor salariale

Hotarare nr 13 privind actualizarea HCL31

Hotarare nr 14 privind aprobarea PUD

Hotarare nr 15 privind majorarea ajutorului de incalzire

Hotarare nr 16 privind actualizarea tarifelor de salubrizare

Hotararea nr 17 din 21.03.2013

Hotararea nr 18 din 21.03.2013 (2)

Hotararea nr 19 din 21.03.2013

Hotararea nr 20 din 21.03.2013

Hotararea nr 21 din 21.03.2013

Hotararea nr 22 din 21.03.2013

Hotararea nr. 23 din 25.04.2013

Hotararea nr. 24 din 25.04.2013

Hotararea nr. 25 din 25.04.2013

Hotararea nr. 26 din 25.04.2013

Hotararea nr. 27 din 25.04.2013

Hotararea nr. 28 din 25.04.2013 (1)

Hotararea nr. 29 din 25.04.2013

Hotararea nr. 30 din 25.04.2013

Hotararea nr. 31 din 30.04.2013 (1)

Hotararea nr. 32 din 30.04.2013

Hotararea nr. 33 din 30.04.2013

Hotararea nr 34 din 30.04.2013 

Hotararea nr 35 din 23.05.2013

Hotararea nr 36 din 22.11.2012

Hotararea nr 37 din 23.05.2013

Hotararea nr 38

Hotararea nr 39

Hotararea nr 40

Hotararea nr 41

Hotararea nr 42

Hotararea nr 43

Hotararea nr 44- privind inchirierea suprafetei de 7 mp

Hotararea nr 45 privind stabilirea datei manifestarii ZILELE DUMBRAVITEI

Hotararea nr 46 – privind prelungirea mandatului pentru dl Bradistean L

Hotararea nr 47 – privind modificarea HCL nr 22

Hotararea nr 48 – privind modificare HCL nr. 28

Hotararea nr 49 – privind aprobarea PUZ

Hotararea nr 50 – privind modificarea art 2 din HCL nr 46

Hotararea nr 51 – privind majorarea capitalului SC AQua Dumbravita

Hotararea nr 52 – privind denumire de strazi

Hotararea nr 53 – privind inchirierea suprafetei de 20 mp

Hotararea nr 54 – privind inchirierea suprafetei de 60 mp

Hotararea nr 55 din 27.08.2013

Hotararea nr 56 din 27.08.2013

Hotararea nr 57 din 27.08.2013

Hotararea nr 58 din 27.08.2013

Hotararea nr 59 din 27.08.2013

Hotararea nr 60 din 27.08.2013

Hotararea nr 61 din 27.08.2013

Hotararea nr 62 din 27.08.2013

Hotararea nr 63 din 27.08.2013

Hotararea nr 64 din 27.08.2013

Hotararea nr 65 – privind trecerea in intravilan a parcelelor cu destinatia pasune

Hotaratea nr 66 privind refacerea bugetului local pe anul 2013

Hotaratea nr 67 privind darea in administrare a serviciilor de alimentare cu apa

Hotaratea nr 68 privind aprobarea regulamentului de functionare a caietului de sarcini

Hotaratea nr 69 privind reorganizarea serviciului de apa

Hotaratea nr 70 privind desemarea atrei reprezentanti in CA al Scolii gimnaziale Dumbravita

Hotaratea nr 71 privind alocarea sumei de 8000 lei

Hotaratea nr 72 privind alocarea sumei de 5000 lei

Hotaratea nr 73 privind acord angajare avocat

Hotaratea nr 74 privind delegarea serviciului de alimentare cu apa catre SC AQVA Dumbravita

Hotaratea nr 75 privind aprobarea contractuli de delegarea a gestiunii

Hotaratea nr 76 privind rectificarea bugetului local pe anul 2013

Hotaratea nr 77 privind acordarea unui ajutor e urgenta

Hotaratea nr 78 privind majorarea capitaluli social al SC AQVA Dumbravita

Hotaratea nr 79 privind modificarea plansei de reglementari

Hotaratea nr 80 privind alocarea sumei de 8000 lei pentru achizitionarea costumelor populare maghiare

Hotaratea nr 81 privind aprobarea investitiei Sala de evenimente

Hotaratea nr 82 privind rectificarea ugetului local pe anul 2013

Hotaratea nr 83 privind modificarea Organigramei Statului de functii

Hotaratea nr 84 privind aprobarea Regulamentului privind factorii de mediu

Hotaratea nr 85 privind aprobarea Regulamentului local privind publicitatea

Hotaratea nr 86 privind aprobarea Caietului de sarcini privind proiectarea

Hotararea nr 87 privind rectificarea bugetului local oe anul 2013

Hotararea nr 88 privind aprobarea Planului de ocuparea a functiilor publice

Hotararea nr 89 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale

Hotararea nr 90 privind aprobarea Planului local de actiune

Hotararea nr 91 privind rectificarea extrasului CF nr 402327

Hotararea nr 92 privind declararea Incubatorului de afaceri de intees local

Hotararea nr 93privind aprobarea avizului de oportunitate PUZ Locuinte

Hotararea nr 94 privind modificarea anexei 1

Hotararea nr 95 privind alocarea sumei de 20000 pentru festivalul de colinzi

Hotararea nr 97 privind acordul Consiliului Local pentru angajarea unui avocat

Hotararea nr 96 privind rectificarea bugetului local pe anul 2013

Hotararea nr 98 privind aprobarea traseului drumului colector N-V Dumbravita

Hotararea nr 99 cu privire la denumirea de strazi in cartierele noi ale comunei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

test2
http://www.e-primarii.ro/primaria-dumbravita-tm           http://www.aquadumbravita.ro
Conţinutul acestui site nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene.