www.huro-cbc.eu           www.hungary-romania-cbc.eu           www.hu-ro.eu

Comisii

Comisia I – pentru economie, buget, finanţe, impozite si taxe, juridica, dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, administrarea domeniului public si privat şi ordinea publică;

1. CIONCA DANIEL – PREŞEDINTE
2. SOCOL ALIN DANIEL – SECRETAR
3. CSIZMADIA ALIN SEBASTIAN – MEMBRU
4. KADAR GHEORGHE – MEMBRU
5. MARGAU SORIN NICOLAE – MEMBRU

 

Comisia II – pentru muncă și protectie socială, protecția copilului, tineret, sport, familie și sănătate

1. NAGY  BALAZS – PREȘEDINTE

2. HATEGAN IOAN- SECRETAR

3. ABĂLARU IULIAN – MEMBRU

4. MIKLOS ARPAD – MEMBRU

5. ZINCĂ OVIDIU CĂLIN – MEMBRU

 

Comisia  III – pentru administrașie locală, cultură, știință, învățământ, turism, culte, protecția mediului și relații internaționale.

1. DENES ILDIKO – PREȘEDINTE

2. PEȚ IOAN – SECRETAR

3. NICOLA ALIN CIPRIAN – MEMBRU

4. SANFIRA IONEL- MEMBRU

5. TOMA IULIAN – MEMBRU

 

test2
http://www.e-primarii.ro/primaria-dumbravita-tm           http://www.aquadumbravita.ro
Conţinutul acestui site nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene.